angelin-logotyp

Jag stöttar er där det verkligen behövs.

Jag hjälper er att växa online och påbörja den tillväxtresa som ni förtjänar.


Kostnadsfri konsultation

Allt börjar med ett enkelt samtal. Vi inleder med en kostnadsfri konsultation för att jag skall förstå er nuvarande position, era drömmar och mål, ramarna för vårt samarbete och era förväntningar på mig som er digital partner. Det är alltså här vi lägger grunden för hur jag skulle kunna hjälpa er framåt.

marknadsföring-ikon
rådgivning-ikon

DIGITAL MARKNADSFÖRING


Er digital framgång börjar här. Efter vår inledande konsultation, om vi identifierar ett behov av operativt stöd, tar jag er verksamhet på en resa genom fyra fokuserade faser:


  1. Analys: Jag dyker djupt in i er digitala närvaro och genomför en detaljerad granskning av era nuvarande konton som Facebook, Google Ads med mera. Varje aspekt, från målgruppsengagemang till sökordseffektivitet, analyseras för att få en klar bild av ert nuläge.

  2. Strategisk formulering: Med en solid förståelse av nuläget, skräddarsyr jag en målinriktad strategi som syftar till att uppnå era affärsmål – vara sig det handlar om att generera leads, boosta försäljningen på kort sikt eller bygga ett positivt varumärkesavtryck över tid. Jag identifierar de mest effektiva kanalerna för er situation, inklusive Google Ads (SEM), Paid Social (SMM), LinkedIn, YouTube och mer, och skapar en genomtänkt road map.

  3. Handlingskraftigt genomförande: Jag tar hand om allt det tekniska, från kontoinställningar till kampanjhantering och löpande optimering. Medan jag arbetar bakom kulisserna, kan ni luta er tillbaka och se er digitala närvaro växa.

  4. Transparent utvärdering: Er framgång mäts och rapporteras regelbundet. Jag levererar tydliga, insiktsfulla rapporter som hjälper er att förstå hur era investeringar presterar och hur de bidrar till att uppnå era mål.

Denna fokuserade, fyrfasade approach till digital marknadsföring är designad för att inte bara uppnå, utan överträffa era förväntningar.

Den drivs av en passion för att se ert varumärke växa. Varje steg är en möjlighet att komma närmare era affärsmål.

RÅDGIVNING


När digitaliseringen kallar, är det dags att svara med en strategisk partner vid er sida. Under vår inledande konsultation kan vi identifiera ett behov av rådgivande stöd för att navigera i den digitala världen. Här kliver jag in som er digitala guide, och hjälper er att ta era företagsmål från papperet till verkligheten.


  • Digital kompetenshöjning: Jag fungerar som en förlängning av ert team och hjälper er att bli digitala proffs. Det handlar om att skapa en kultur av kontinuerligt lärande och anpassning som ger er förmågan att navigera i digitala landskap med självförtroende.

  • Målmedvetna analyser: Varje framsteg på den digitala resan börjar med insikter. Jag erbjuder genomtänkta analyser som marknads- och konkurrensanalyser, som ger er en klar bild av var ni står och hur ni kan positionera er för framgång.

  • Framtagning av KPI:er: KPI:er (Nyckeltal) är er digitala kompass. Jag hjälper er att utveckla ett robust KPI-ramverk som mäter det som verkligen betyder något för er verksamhet, och som ger en tydlig väg mot era mål.

  • Strategisk utveckling: Med en stark bas av kunskap och KPI:er, skapar vi tillsammans framåtblickande strategier som inte bara är anpassade till era mål, utan också flexibla nog att anpassa sig till ett ständigt föränderligt digitalt landskap.


Välkommen till en värld där digital rådgivning möter affärsframgång. Tillsammans omvandlar vi digitala utmaningar till möjligheter, och skapar en hållbar framgång som resoneras djupt med er målgrupp och era affärsambitioner.